cielec lopatka

Łopatka cielęca. Tkanka mięsna zbudowana jest z płytkiej spoistej tkanki i dość zwartej. Mięśnie poprzerastane są błonami i ścięgnami. Stanowi jeden z najcenniejszych elementów tuszy cielęcej. Ma bardzo szerokie zastosowanie w kulinariach.

 
ciel lopatka