Projekty i dofinansowania z UE

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby firmy LADROS S.C. A. Lewczyk, A. Lewczyk” złożony w ramach Osi Priorytetowej 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, RPO WL na lata 2014-2020

„Inwestycja polega na budowie instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy 39,77kWp w oparciu o moduły monokrystaliczne o mocy 410 Wp w miejscowości Łuszczów Drugi. Podjęte działania przyczynią się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Biorąc pod uwagę założenia i cele programu, firma zamierza uzyskać następujące wskaźniki pod koniec realizacji zgłaszanego projektu m. in. – budowa instalacji fotowoltaicznej – obniżenie zanieczyszczeń oddawanych do atmosfery – produkcja energii z OZE na własne potrzeb”

– wartość projektu: – 149 999, 98 zł

– wkład Funduszy Europejskich – 67 073, 16 zł

Facebook
Facebook
Instagram